foto1
ДОБРОДОШЛИ!
foto1
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
foto1
ПРОЈЕКАТ "ЧИТАЛИЋИ"
foto1
УСПЕСИ УЧЕНИКА
foto1
СВЕ О НАШОЈ ШКОЛИ
Телефон 018-804-644
osvozdal@medianis.net

ШКОЛСКИ ЧАСОПИС

Vozdov casopis

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Ministarstvo Prosvete 468x220

ПРОЈЕКАТ

eTwinning

We are Microsoft school

 

 

Рб.  име и презиме

стручна

спрема

год.рад.

стажа

радно место обим рад.времена радни статус
1. Милан Вељковић 7 25 директор 100 неодређено
2. Сузана Костић 7 26 секретар 100 неодређено
3. Мирјана Новковић 7 6 педагог 100 неодређено
4. Снежана Петровић 7 24 психолог 100 неодређено
5. Радмила Цветковић 6 33 шеф.рачунов. 100 неодређено
6. Дијана Николић 4 7 финанс.радник 100 неодређено
7. Стеван Стошић 3 22 домар 100 неодређено
8. Андрија Цветковић 3 4 ложач 100 неодређено
9. Зоран Богосављевић 2 31 помоћ.ложача 100 неодређено
10. Мирјана Аранђеловић 1 36 помоћ.радник 100 неодређено
11.

Лидија

Радисављевић

1 6 помоћ.радник 100 неодређено
12. Радмила Макић 1 1 помоћ.радник 100 одређено
13. Лидија Рајковић 1 4 помоћ.радник 100 одређено
14. Латинка Пејчић 1 32 помоћ.радник 100 неодређено
15. Јагода Митић 1 18 помоћ.радник 100 неодређено
16. Милијана Митић 1 30 помоћ.радник 100 неодређено
17. Маја Ранђеловић 1 4 помоћ.радник 100 неодређено
18. Трифун Костадиновић 1 35 помоћ.радник 85 неодређено
19. Миле Пандуревић 1 34 помоћ.радник 75 неодређено
20. Слађана Видојевић 7 20 проф. разр. наст. 100 неодређено
21. Биљана Миладиновић 7 21 проф.разр наст. 100 неодређено
22. Слађана Дачић 7 22 наст. разр. н. 100 неодређено
23. Биљана Цолић 7 22 наст. разр. н. 100 неодређено
24. Мирјана Хабе 6 23 наст. разр. н. 100 неодређено
25. Славица Павловић 6 22 наст. разр. н. 100 неодређено
26. Оливера Миливојевић 4 32 учитељ 100 неодређено
27. Биљана Живадиновић 7 0 проф.разр. н. 100 одређено
28. Соња Ђорђевић 7 10 наст. разр. н. 100 неодређено
29. Дејан Коцић 6 24 наст. разр. н. 100 неодређено
30. Драган Ристић 6 24 наст. разр. н. 100 неодређено
31. Ружица Јовановић 7 22 проф.разр наст. 100 неодређено
32. Данијела Станковић Стевановић 7 10 проф.разр. наст. 100 одређено
33. Снежана Миловановић 6 28 наст. разр. н. 100 неодређено
34. Анкица Рашић 7 22 проф.разр наст. 100 неодређено
35. Славољуб Ракочевић 6 30 наст. разр. н. 100 неодређено
36. Драган Алексић 6 27 наст. разр. н. 100 неодређено
37. Вукица Петровић 6 21 наст. разр. н. 100 неодређено
38. Славија Пандуревић 6 18 наст. разр. н. 100 неодређено
39. Данијела Васић 7 16

проф. разр.нас.

100 неодређено
40. Радмила Зековић 7 25 проф. срп.јез 100 неодређено
41. Милица Марковић 6 34 наст.срп.јез. 100 неодређено
42. Весна Миленковић Златановић 6 29 наст.срп.јез. 100 неодређено
43. Маја Радоман 7 9 проф.срп.јез. 50 неодређено
44. Валентина Живковић 7 26 проф. енгл. јез 100 неодређено
45. Надица Станковић 7 26 проф. енгл. јез 66,66 неодређено
46. Марија Миловановић 7 7 проф. енгл. јез 94,44 одређено
47. Слободан Живковић 7 20 проф. енгл. јез 77,77

неодређено

48. Јасмина Јевтић 7 12 проф.енгл.јез 10 неодређено
49. Јелена Јованчић 7 6 проф. енгл. јез 50 неодређено
50. Весна Јовановић 7 17 проф. фран.ј. 100 неодређено
51. Татјана  Матић 7 16 проф. фран.ј. 66,67 неодређено
52. Иван Марковић 6 34 наст.ликов.кул. 100 неодређено
53. Саша С.Јовановић 6 17 наст.муз.култ 100 неодређено
54. Саша З.Јовановић 7 13 проф.историје 35 неодређено
55. Ана Маркишић        7 15 проф.историје 100 неодређено
56. Наташа Марјановић 7 4 проф.географије 80 одређено
57. Љиљана Савић 7 26 проф.географије 10 неодређено
58. Силвија Божиновска 7 10 проф.географије 40 неодређено
59. Бранислава Делић 7 15 проф.физике 100 неодређено
60. Драган Ристић 7 10 проф.физике 10 неодређено
61. Драгана Ђурђевић 7 22 проф.хемије 70 неодређено
62. Младен Величковић 7 3 проф.ТИО 50 неодређено
63. Мирјана Стојадиновић 7 11 проф.ТИО 100

неодређено

64. Наташа Стојковић 7 21 проф.информ. 50 неодређено
65. Снежана Богавац Михајловић 7 0 проф.информ. 25 одређено
66. Славица Миловановић 7 24 проф.математ. 100 неодређено
67. Анета Петровић 7 1 проф.математ. 33,33 одређено
68. Александра Петровић 7 2 проф.математ. 100 неодређено
69. Нина Миловановић 7 1 проф.математ.            100 одређено
70. Дијана Јорданов 7 16 проф. биолог. 100 неодређено
71. Маријана Милошевић 7 13 проф. биолог. 40 неодређено
72. Слободанка Рогановић 7 14 проф. биолог. 10 неодређено
73. Игор Делетић 7 15 проф.физич.в.            25 неодређено
74. Мирјана Делетић 7 13 проф.физич.в. 100 неодређено
75. Небојша Ћирић 7 15 проф.физич.в. 100 неодређено
76. Младен Маринковић 7 6 вероучитељ 60 одређено
77. Александар Рајковић 7 1 вероучитељ 25

одређено

78. Мирјана Хасанов 4 4 педаг.асистент 100 одређенo
79. Ружица Митић 4 7 педаг.асистент 100

одређено

80. Маја Коцић 7 - проф.математ. - неплаћено одсуство